söndag, augusti 19, 2018
   
Text Size
Login

Carolina, hjärtkärlrisk hos typ 2-diabetes

En multicenterstudie för att utvärdera hjärt-kärlsäkerhet för linagliptin (en DPP4-hämmare) i jämförelse med glimepirid hos patienter med typ 2-diabetes.

Rewind, hjärtkärlrisk hos typ 2-diabetes

En multicenterstudie för att utvärdera effekt av dulaglutide på hjärtkärlhändelser hos patienter med typ 2 diabetes. Patienter får, utöver de vanliga diabetesmediciner, en veckovis spruta med studieläkemedel.

Cantos, hjärtkärlriskprevention efter hjärtinfarkt

En multicenterstudie för att konfirmera om högkänslig CRP (hsCRP) är en riskfaktor för hjärt- och kärlhändelser efter en tidigare hjärtinfarkt och utvärdera om injektion av kanakinumab var tredje månad kan minska denna risken. Kanakinumab är en interleukinhämmare.

Episodisk migrän

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i fas 2 för att utvärdera effekten och säkerheten hos AMG334 vid förebyggande behandling av episodisk migrän. Deltagande i studien är upp till 12 månader, och studiemed ges om inj s.c.

Declare, typ 2-diabetes

En multicenterstudie för att utvärdera effekten av 10 mg Dapagliflozin (Forxiga) på hjärt- och kärlsjukdom hos patienter med typ 2-diabetes. Studien pågår i ca 6 år.

Compass, kranskärl eller perifer artärsjukdom

En studie av rivaroxaban (Xarelto) för att förebygga allvarliga hjärt-och kärlhändelser hos patienter med sjukdom i hjärtats kranskärl eller perifer artärsjukdom.

Typ-1 diabetes (EASE 3)

Patienter som lider av typ 1-diabetes sökes till dennaläkemedelsstudie. Patienter ska vara minst 18 år, har typ 1-diabetes och högt blodsocker trots insulinbehandling. Studieläkemedlet (redan godkänt för typ-2 diabetes, Empagliflozin), som ges i tablettform som tillägg till insulin, skall utvärderas. Deltagandet pågår i ca 38 veckor och innebär 11 klinikbesök. Din medverkan är frivillig och dina besök är kostnadsfria.

Migrän (Liberty)

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i fas 2 för att utvärdera effekten och säkerheten hos erenumab vid förebyggande behandling av kronisk migrän. Deltagande i studien är upp till 12 månader, och studiemed ges om inj s.c

Enforce

Att prova en CRRP-hämmare på patienter med hortonshuvudvärk, för både episodisk och kronisk hortonshuvudvärk. Två studier: TV48125-CNS-30056 & TV48125-CNS-30057.

Filters

Kontakt

S3 Clinical Research Centers
Vällingby Läkarhus
Indalsbacken 1, 2tr
162 68 Vällingby
Vx: 08-580 80 333
Fax: 073-527 5170
e-post: info@s3smo.se

 

 

 

 

Warning: include(images/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/04/2000904/s3smo.se/public_html/templates/rt_solarsentinel/index.php on line 456 Warning: include(images/settings.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/04/2000904/s3smo.se/public_html/templates/rt_solarsentinel/index.php on line 456 Warning: include(): Failed opening 'images/settings.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php70/lib/php:/storage/content/04/2000904/pear/php') in /storage/content/04/2000904/s3smo.se/public_html/templates/rt_solarsentinel/index.php on line 456