söndag, december 05, 2021
   
Text Size
Login

Intresseanmälan

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL, GDPR). Våra studier är godkända av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Jag vill anmäla mitt intresse till att delta i studie på S3. Skriv ej känsliga personuppgifter i anmälan.

Anmälan

Ditt namn 
e-post 
Tel dagtid 
Jag vill anmäla mitt intresse till att delta i studie på S3 
Ditt meddelande 
Skriv in följande xsmnbcwy Hjälp oss begränsa SPAM!
  Skicka en kopia av detta mail till dig själv
    

Kontakt

S3 Clinical Research Centers
Vällingby Läkarhus
Indalsbacken 1, 2tr
162 68 Vällingby
Vx: 08-580 80 333
Fax: 073-527 5170
e-post: info@s3smo.se