söndag, december 05, 2021
   
Text Size
Login

Pågående rekrytering

Diabetes & äggvita i urinen (CADA DIA)

En randomiserad och dubbelblind multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av en 6 månaders oral behandling med kymashämmaren BAY 1142524, vid en dos på 25 mg två gånger dagligen jämfört med placebo, i tillägg till standardbehandling hos patienter med diabetes typ II och en klinisk diagnos på diabetesrelaterad njursjukdom.

Carolina, hjärtkärlrisk hos typ 2-diabetes

En multicenterstudie för att utvärdera hjärt-kärlsäkerhet för linagliptin (en DPP4-hämmare) i jämförelse med glimepirid hos patienter med typ 2-diabetes.

Rewind, hjärtkärlrisk hos typ 2-diabetes

En multicenterstudie för att utvärdera effekt av dulaglutide på hjärtkärlhändelser hos patienter med typ 2 diabetes. Patienter får, utöver de vanliga diabetesmediciner, en veckovis spruta med studieläkemedel.

Cantos, hjärtkärlriskprevention efter hjärtinfarkt

En multicenterstudie för att konfirmera om högkänslig CRP (hsCRP) är en riskfaktor för hjärt- och kärlhändelser efter en tidigare hjärtinfarkt och utvärdera om injektion av kanakinumab var tredje månad kan minska denna risken. Kanakinumab är en interleukinhämmare.

Episodisk migrän

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i fas 2 för att utvärdera effekten och säkerheten hos AMG334 vid förebyggande behandling av episodisk migrän. Deltagande i studien är upp till 12 månader, och studiemed ges om inj s.c.

Declare, typ 2-diabetes

En multicenterstudie för att utvärdera effekten av 10 mg Dapagliflozin (Forxiga) på hjärt- och kärlsjukdom hos patienter med typ 2-diabetes. Studien pågår i ca 6 år.

Compass, kranskärl eller perifer artärsjukdom

En studie av rivaroxaban (Xarelto) för att förebygga allvarliga hjärt-och kärlhändelser hos patienter med sjukdom i hjärtats kranskärl eller perifer artärsjukdom.

Migrän (Liberty)

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i fas 2 för att utvärdera effekten och säkerheten hos erenumab vid förebyggande behandling av kronisk migrän. Deltagande i studien är upp till 12 månader, och studiemed ges om inj s.c

Filters

Kontakt

S3 Clinical Research Centers
Vällingby Läkarhus
Indalsbacken 1, 2tr
162 68 Vällingby
Vx: 08-580 80 333
Fax: 073-527 5170
e-post: info@s3smo.se