lördag, juni 06, 2020
   
Text Size
Login

En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie i fas 2 för att utvärdera effekten och säkerheten hos erenumab vid förebyggande behandling av kronisk migrän. Deltagande i studien är upp till 12 månader, och studiemed ges om inj s.c

HAR DU MIGRÄN?

Det här är en studie som vänder sig till personer som är diagnostiserade med migrän och som tidigare har provat förebyggande behandlingar, till exempel så kallade beta-blockare. Vi söker patienter som de senaste 3 månaderna har haft migrän i genomsnitt 4-14 dagar per månad, så kallad ”episodisk migrän”.

Behandlingen som ska prövas är ett nytt läkemedel bestående av en antikropp som blockerar en receptor (kallad CGRP-receptorn). CGRP bidrar till sjukdomsförloppet vid migrän. Behandlingen ges med en spruta under huden en gång/månad. Målsättningen med studien är att undersöka om detta läkemedel är bättre än placebo (overksam substans) när det gäller att minska antalet dagar med migrän.

Kontakt

S3 Clinical Research Centers
Vällingby Läkarhus
Indalsbacken 1, 2tr
162 68 Vällingby
Vx: 08-580 80 333
Fax: 073-527 5170
e-post: info@s3smo.se