lördag, juni 06, 2020
   
Text Size
Login

En multicenterstudie för att konfirmera om högkänslig CRP (hsCRP) är en riskfaktor för hjärt- och kärlhändelser efter en tidigare hjärtinfarkt och utvärdera om injektion av kanakinumab var tredje månad kan minska denna risken. Kanakinumab är en interleukinhämmare.

Har du haft en hjärtinfarkt? (Cantos)

 Vi söker personer till en läkemedelsstudie. Syftet är att undersöka om ett nytt läkemedel kan dämpa inflammation i kärlväggar för att förebygga nya infarkter (hjärt-kärlkomplikationer).Vi söker dig som har

-fyllt 18 år

-haft en hjärtinfarkt.

De som vid ett blodprov (för att mätta hsCRP) uppvisar tecken till kvarstående inflammation i kroppen har möjlighet delta.

Läkemedlet ges som 2 sprutor (subkutant) var tredje månad. Studien kommer att pågå i ca fyra år. Alla deltagare får genomgå hälsokontroller under den tid studien pågår och får regelbundet träffa läkare och sjuksköterska. Din medverkan är frivillig och kostnadsfri. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Är du intresserad och vill ha mer information, Tel: 08-580 80 333, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller anmäla on-line.

Ansvarig läkare: Dr. Bo Liu

Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse och förbinder dig inte att deltaga i studien.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Regional Etikprövningsnämnd. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen).

Kontakt

S3 Clinical Research Centers
Vällingby Läkarhus
Indalsbacken 1, 2tr
162 68 Vällingby
Vx: 08-580 80 333
Fax: 073-527 5170
e-post: info@s3smo.se