lördag, juni 06, 2020
   
Text Size
Login

En multicenterstudie för att utvärdera hjärt-kärlsäkerhet för linagliptin (en DPP4-hämmare) i jämförelse med glimepirid hos patienter med typ 2-diabetes.

Studieresultat från Carolina tillkännagavs

Studieresultat från Carolina-studien tillkännagavs av företag Boehringer Ingelheim och Lilly. Studien bekräftar att Linagliptin (Trajenta) ökar inte hjärtkärlrisk under långtids uppföljning över 6 år. Övriga säkerhetsdata är också bra.

Fullständigt restultat kommer att presenteras den 10/6 i år på Amerikansk diabetes konferens i San Francisco.

Mer info finns att läsa på företagshemsidan som pressmeddelande (på engelska).

Stort tack till alla patienter som deltog i Carolina studien.

Kontakt

S3 Clinical Research Centers
Vällingby Läkarhus
Indalsbacken 1, 2tr
162 68 Vällingby
Vx: 08-580 80 333
Fax: 073-527 5170
e-post: info@s3smo.se