lördag, juni 06, 2020
   
Text Size
Login

En multicenterstudie för att utvärdera effekt av dulaglutide på hjärtkärlhändelser hos patienter med typ 2 diabetes. Patienter får, utöver de vanliga diabetesmediciner, en veckovis spruta med studieläkemedel.

Kontakt

S3 Clinical Research Centers
Vällingby Läkarhus
Indalsbacken 1, 2tr
162 68 Vällingby
Vx: 08-580 80 333
Fax: 073-527 5170
e-post: info@s3smo.se