söndag, december 05, 2021
   
Text Size
Login

Diabetes & äggvita i urinen (CADA DIA)

En randomiserad och dubbelblind multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av en 6 månaders oral behandling med kymashämmaren BAY 1142524, vid en dos på 25 mg två gånger dagligen jämfört med placebo, i tillägg till standardbehandling hos patienter med diabetes typ II och en klinisk diagnos på diabetesrelaterad njursjukdom.

Filters

Kontakt

S3 Clinical Research Centers
Vällingby Läkarhus
Indalsbacken 1, 2tr
162 68 Vällingby
Vx: 08-580 80 333
Fax: 073-527 5170
e-post: info@s3smo.se