måndag, juni 14, 2021
   
Text Size
Login

Klinisk forskning - ett lyft för sjukvården och Sverige

Klinisk forskning har länge varit en svensk paradgren men de senaste åren har andelen kliniska prövningar i Sverige minskat snabbt (1, 2). S3 vill vara med och göra Sverige mer attraktivt för kliniska prövningar igen genom att bygga upp ett nordiskt nätverk av organisationer specialiserade på kliniska prövningar.

Kliniska prövningar ger ökad kunskap om medicinsk frontforskning, bidrar med resurser till svensk sjukvård, länkar forskningen med kliniken och säkerställer ett patient- och brukarperspektiv på läkemedelsutvecklingen.

Vi bygger upp ett nätverk av klinisk kompetens där vi ständigt söker nya samarbetspartners. Är du intresserad av att delta i utvecklingen av klinisk forskning i Sverige så anmäl ditt intresse nedan.

Referenser:

  1. Stadens Offentliga Utredningar SOU 2009:43: Slutbetänkande av Utredningen av den kliniskaforskningen, Stockholm 2009, av professorn Olle Stendahl.
  2. LIF rapport 2009:1 - LIFS FoU-enkät 2008 och Kvalitetsregisterenkät 2009

Kontakt

S3 Clinical Research Centers
Vällingby Läkarhus
Indalsbacken 1, 2tr
162 68 Vällingby
Vx: 08-580 80 333
Fax: 073-527 5170
e-post: info@s3smo.se